Дутчак Мирослав Васильович

Дутчак Мирослав Васильович

ДУТЧАК Мирослав Васильович - перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор.

«Сучасна парадигма оздоровчої рухової активності об’єднує: концепцію формування здоров’я особи шляхом залучення до здорового способу життя, ключовим та генеруючим чинником якого є рухова активність; концепцію гуманізації процесу залучення особи до такої активності, що базується на сучасній філософській теорії людиноценризму; відповідні тематичні рекомендації ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ, Ради Європи та Європейського Союзу, що адаптовані до викликів сучасного етапу розвитку України».

   Матеріали:   

Виступ з доповіддю "Роль рухової активності в забезпеченні здоров’я населення: українські реалії та світовий досвід" на круглому столі "Перспективи розвитку оздоровчої рухової активності в Україні"

Навчання фітнес-персоналу в Україні та світі (інтерв'ю)

Мирослав ДУТЧАК: Професійні стандарти як виклик сьогодення фітнес-індустрії України